Afrikaans

Opleiding

Graan opleiding

Agbiz Grain het leermateriaal vir die volgende kwalifikasie ontwikkel:

SAQA ID: 14873

Nasionale Diploma: Graanhanteringsbestuur

(Opleidings material is slegs in Engels beskikbaar)

Graan Depot Bestuurder Beroepskwalifikasie

Graan Gradeerder - Deel kwalifikasie (geakkommodeer onder Graan Depot Bestuurder)

NEEM ASSEBLIEF KENNIS:

Prosesvloei - Graan Depot Bestuurder

Stap 1: Die opleidingsverskaffer doen aansoek om uitbreiding van omvang by Agriseta om die kwalifikasie te lewer.

Stap 2: Sodra die opleidingsverskaffer vir die kwalifikasie geakkrediteer is, kan hulle die kwalifikasie by die verskillende Graanbesighede begin bemark.

Stap 3: Elke opleidingsverskaffer het hul unieke opleidingsmodel en aflewering, en hulle sal met hul kliënte kommunikeer ten opsigte van hoe die opleiding afgelewer sal word.

Stap 4: Sodra die opleiding afgehandel is, sal die opleidingsverskaffer by die Agriseta aansoek doen om hul leerders te verlaat.

Stap 5: Die Seta sal in samewerking met SAQA 'n Nasionale Diploma uitreik.